Back to Top

KÖNYVTÁR


kép3Korszerű gimnáziumi könyvtárunk az iskola információs bázisa, forrásközpontja. Az iskola tanulói és nevelői részére biztosítja a neveléshez-oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges információhordozókat, információkat. Lehetőséget ad a legfejlettebb információs technikák megismertetésére és használatának elsajátítására.

A Premontrei Gimnáziumban mindig kiemelt figyelmet kapott a könyvtár.


Az államosítás előtt jelentős állománnyal és híres könyvtárosokkal büszkélkedhetett. Ezt a feladatot olyan fontosnak tartották, hogy kisebb megszakításokkal 1884-ig az igazgatók látták el, majd az 1884/85-ös tanévtől mindig a gimnázium egy tanára.


A könyvtárak (tanári és ifjúsági) történetében jelentős dátum 1894 – a ma is álló épület átadása. Új épületben, új szekrényekben lettek elhelyezve a tanári könyvtár könyvei. A mennyezetig érő polcok a könyvtár egészét körbefogták, kivéve a három ablakot. A magasabb polcokat létra segítségével lehetett elérni. A polcokat egy szekrénysorra helyezték. A terem közepén 3 szintes üveges vitrinben a legértékesebb könyveket rakták. Mivel a tanári szoba mellett található, s a könyveket könnyen át lehetett vinni, így nem sok ülőhely állt rendelkezésre. A fennmaradt fénykép alapján néhány szék és egy íróasztal mellett lehetett kutatni, olvasni. A műveket tartalmilag válogatták szét: az egész állomány 16 szakcsoportba lett osztva. A könyvtári könyvek jellegzetessége, hogy állományvédelmi okokból beköttették.


Az ifjúsági könyvtár a diákok szolgálatában állt. Állománya kisebb, csak 5 csoportra bontották a dokumentumokat. A fennmaradt kölcsönzési statisztikákból is látszik, hogy a gimnázium humán jellegű volt.


Minden évben a szépirodalom kölcsönzési aránya volt a legnagyobb, majd ezt követték az irodalommal, történelemmel, természettannal és végül a bölcselettel foglalkozó művek. A diákok könyvtárhasználata gyakoribb volt, közel háromszor annyi könyvet kölcsönöztek, mint napjainkban.


A második világháború előtt a két könyvtár állománya: tanári könyvtár – 10408 mű 20977 kötetben, ifjúsági könyvtár – 4827 kötet.kép4Említés szintjén ki kell térni a segélyegyleti könyvtárra is. Ez a szegény tanulók ingyen tankönyvekkel való ellátását vállalta. Ez az a könyvtár, amely még a második világháború alatt is működött, az óvóhelyen. A rászoruló tanulók a tanév elején kölcsönözték ki a könyveket, egész évben használták, s a tanév végén kellett csak leadni. A mai tartós tankönyv őse, azzal a különbséggel, hogy akkor kevesebb fajta tankönyv volt, jobb minőségű és a tanulók is jobban vigyáztak rá. A segélyegyleti könyvtár az államosításig működött.


Az államosításkor a könyvtárak felszerelése és állománya az állam tulajdonába került, s a Nagy Lajos Gimnázium használta tovább. (A könyvtárainkkal kapcsolatosan semmilyen átvételi irat nem maradt fenn.) Az állami tulajdonba vett tanári könyvtári állományt először az Országos Széchenyi Könyvtár válogatta át. Azokat a dokumentumokat, amelyeket értékesnek tartottak, elvittek. (18 darab 16. századi latin és német nyelvű, 66 darab 17. századi és 532 darab 18. századi könyv volt az állományban az államosítás előtt!) A tanári könyvtár használhatónak tartott kézikönyvei a tanári szobába kerültek, ez lett a tanári könyvtár, a többi könyvet pedig szekrényekbe zárták a díszteremben.

Az ifjúsági könyvtár se volt jobb helyzetben. Állománya egy részét ideológiai alapon selejtezték, és „teherautóra szórva” elszállították.

Az 1994-ben újraindult gimnázium könyvtára az iskola hátsó udvarán található épületben indult, állományának alapja a Nagy Lajos Gimnáziumtól átvett 7500 kötet könyv volt.

2009-től új helyen – a Rendház udvarán, az ebédlő mellett – teljesen megújulva – új bútorokkal és technikai eszközökkel - működik a könyvtár. Olvasótermünkben 30 tanulót lehet kényelmesen, asztalok mellé leültetni, ezáltal a helyben olvasáshoz, jegyzeteléshez, könyvtári órákhoz, kisebb rendezvényekhez ideális feltételek alakultak ki. Házimozi rendszerünk lehetőséget biztosít az osztályszintű filmvetítésre is.

A kölcsönzői térben négy számítógép – állandó internet hozzáféréssel – segíti a tanulók információszerzését, munkáját. Állományunk 17.000 kötet könyv, 9800 kötet tankönyv, 187 darab CD (zenei és számítógépes anyagok) és 43 darab DVD.